Op Weg naar een Communitykaart van de Tilburgse Stadse Boeren

Introductie: de Tilburgse Stadse Boeren Community

De Stadse Boeren Community Tilburg is onderdeel van het project om de Stadse Boeren Community voor Leefbaarheid in Tilburg, Den Bosch en Oss uit te bouwen. Doelstelling is om “bottom-up een groter effect van stadslandbouw op de economie en de maatschappij te creëren”. Een van de deelprojecten is om de Stadse Boeren Tilburg letterlijk in kaart te gaan brengen. CommunitySense is de trekker van dit deelproject.

RhizomeWat betekent het om een community in kaart te brengen? Traditioneel worden veel projecten afgerekend op de concrete producten die ze opleveren. Echter, in het geval van het stimuleren van de groei en impact van een community of netwerk is dit een te magere maat. Zeker zo belangrijk, zo niet belangrijker, zijn de relaties en interacties die “onder de oppervlakte” tussen de leden van de community onderling en met hun achterban ontstaan. Om in landbouwmetaforen te blijven: bij bamboe en andere grassen zijn het niet zozeer de scheuten (“de producten”), maar is het juist het dichtvertakte wortelstelsel (“de relaties en interacties”) dat er toe doet voor de toekomstige groei en impact.

De tool: Kumu

Hoe nu dit “wortelstelsel van de community” te visualiseren? Hiervoor gebruiken we de nieuwe online tool Kumu. Het motto van Kumu geeft mooi weer waarom dit zo’n geschikt stuk gereedschap is:

Harness the power of relationships. Kumu gives you the tools to track, visualize, and leverage relationships to overcome your toughest obstacles.

De essenKumutie van Kumu is dat je een kaart maakt van “bolletjes en lijntjes”, waarbij de bolletjes de elementen (bijv. activiteiten zoals projecten en de resultaten daarvan) voorstellen en de lijntjes de verbindingen (relaties en interacties) weergeven. Vervolgens kun je op die kaart allerlei perspectieven definiëren, waarbij Kumu alleen die bolletjes en lijntjes laat zien die je op dat moment interesseren. Zo groeit de som die groter is dan het geheel der delen (de totale kaart), maar is het ook steeds mogelijk om het kleine stukje daaruit te laten zien wat voor een bepaalde partij het meest relevant is (een perspectief). Een organisatie kan bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd zijn in de directe verbindingen van hun organisatie met de activiteiten waarbij zij betrokken zijn in de community. Kumu maakt het mogelijk om alleen hiervan een “deelkaart” te laten zien door een focus of filter op de totale kaart toe te passen.

Elementen en verbindingen

In onze Tilburgse Stadse Boeren Communitykaart onderscheiden we op dit moment de volgende elementen:

 • Participanten
  • Personen
  • Organisaties
  • Communities
  • Rollen die participanten kunnen spelen (bijv. student)
 • Activiteiten (bijv. projecten)
 • Resultaten (bijv. officiële projectresultaten)
 • Tools die gebruikt worden om de activiteiten te ondersteunen
  • Online tools (bijv. Stadse Boeren app, websites)
  • Fysieke bijeenkomsten (bijv. netwerkmeetings)

In communities gaat het zoals gezegd niet zozeer om deze elementen, maar om de verbindingen die ze met elkaar kunnen hebben. In toenemende mate van interactie onderscheiden we hierbij:

 • Geïnformeerdheid: op de hoogte zijn van ontwikkelingen rond activiteiten van de community, maar er geen deel van uitmaken.
 • Lidmaatschap: expliciet lid zijn van een community in de zin van een commitment te hebben gemaakt om mee te doen.
 • Betrokkenheid: actief meedoen met de activiteiten van de community.
 • Resultaat opleveren: zichtbare resultaten opleveren (de “bamboescheuten”).

De communitykaart

Klik voor de laatste versie van de communitykaart van de Tilburgse Stadse Boeren hier of op het plaatje:

TSB

De perspectieven

Hier alvast de directe focus van de deelnemende organisaties en personen (als ze niet als organisatie meedoen) en de activiteiten/projecten van de proeftuin die centraal staat in de community:

Deelnemers-perspectieven:

Project-perspectieven:

Er zijn nog veel meer manieren om naar deze kaart te kijken, bijv.:

Statistieken

Tenslotte is er nog een aantal statistieken waarmee de Stadse Boeren Community kan worden gekarakteriseerd.

NB De kaart is tot aan het einde van het project (juni 2015) regelmatig bijgewerkt. NB Zoals elke kaart is die geen complete weergave van de werkelijkheid. Hij is gebaseerd op van de deelnemers ontvangen input, die niet noodzakelijk altijd juist en compleet was. Toch geeft een dergelijke kaart met bijbehorende perspectieven en statistieken een goed globaal beeld van het indrukwekkende netwerk van relaties en interacties van de Tilburgse Stadse Boeren community.

One thought on “Op Weg naar een Communitykaart van de Tilburgse Stadse Boeren”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: