Meebouwen aan de Creatieve Piramide van Brabant Brein

Vorige week heb ik meegedaan met een avond van Brabant Brein in Breda. Uit “de folder“:

Brabant Brein is een unieke denktank die de creativiteit, kennis en denkkracht van Brabantse topspecialisten uit 11 sectoren en vanuit alle denkbare disciplines bundelt. Dwars tegen de huidige hokjesgeest in, worden hier bruggen geslagen tussen alfa- en bètawetenschappen, de kunsten, het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en wetenschap. Doel van dit alles? Te komen tot een betere provincie, een betere stad, dorp, buurt, straat en huis. Kortom: om te komen tot een betere samenleving. Brabant Brein is te zien als het netwerk waarmee we ‘De Kunst van het Samenleven’ tot grote hoogte kunnen opstuwen. De structuur van dit netwerk wordt gevormd door een Brabantse vinding: de Creatieve Piramide.

Eindresultaat van een avond hard werken

Het concept van Brabant Brein om het genereren en schiften van ideeën te schalen is erg interessant. Elke deelnemer was toegewezen aan een expert groep. Ik was lid van het Team Sociale Innovatie (zie ook verslag van collega-teamlid Sjaak Evers). Eerst schreven alle deelnemers individueel een aantal ideeën op. Aan het eind kreeg iedereen 5 stickers om op de voor hen meest interessante ideeën te plakken. De 3 ideeën met de meeste stickers gingen door naar de volgende ronde.

In Ronde 2 ging men door naar een andere groep, waarin verschillende expertises waren gemixt. Zo zaten in mijn groep vertegenwoordigers van de groep “Muziek”, “Allochtonen” en “Ambtenaren”. Iedereen presenteerde kort de ideeën uit de vorige ronde, waarna weer een sessie van individueel ideeën genereren en stickeren volgde.

In Ronde 3 ging iedereen terug naar zijn of haar oorspronkelijke groep, in mijn geval dus het Team Sociale Innovatie. Nu stond de vraag “Wat  zijn de beste bijdragen voor de kunst van het samenleven vanuit de expertise van de groep?” centraal. Weer volgde een sessie van individueel ideeën genereren en stickeren.

De avond werd besloten met een plenaire sessie, waarin alle groepen hun beste ideeën presenteerden.

Na een serie van deze basisbijeenkomsten, komen weer follow-ups, waarin de teamleiders verder gaan met de verzamelde ideeën. Uiteindelijk komt er een boek en zullen alle ideeën via een website beschikbaar worden gesteld.

Een vraag die een aantal van ons zich wel stelden was dat het geheel nogal hiërarchish is. Is er wel zoiets als “het beste idee”? Het is logisch dat er een schifting van ideeën moet plaatsvinden om bijvoorbeeld provinciaal beleid op te kunnen baseren. Het zou echter ook nuttig zijn als er een soortgelijk proces wordt opgezet dat inspeelt op de inherente “Wikipedia” netwerkstructuur van de verzamelde rijkdom aan suggesties. Dit zou kunnen door provincie-breed communities van belanghebbenden te formeren die bepaalde ideeën “adopteren”.  Als er genoeg van dergelijke communities ontstaan – die met elkaar in contact komen door de vele verbindingen tussen de ideeën – kan het “maatschappelijk weefsel” van de provincie behoorlijk versterkt worden.

Via de Brabantse Innovatie Kwartiermakerscommunity (BRINK) proberen we een stukje van dat weefsel te maken. Een van de aan BRINK gerelateerde ideeën over de kunst van het samenleven werd trouwens verkozen om door te mogen gaan “in de volgende ronde”:

Noord-Brabant als laboratorium van de “Maatschappij van de Toekomst” waarin volop wordt geëxperimenteerd met oplossingen voor complexe, organisatie-overstijgende problemen als vergrijzing, milieuvervuiling, integratie enz. Brabant heeft hiervoor uitstekende “faciliteiten”: een groot aantal verschillende stakeholders met veel verschillende expertise, een zeer gevarieerde economie, een informele cultuur, bereidheid tot samenwerken, enz. Geleerde lessen zouden vervolgens als voorbeeld kunnen dienen voor andere provincies en regio’s in Europa.

One thought on “Meebouwen aan de Creatieve Piramide van Brabant Brein”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: